Djävulspolskan och annan folkdiktning nu på nätet

04.10.2010 kl. 11:08

Nu kan du dyka in i folkmusikens värld också på nätet, och till exempel ta reda på hur Djävulspolskan spelades i Borgå, vem sockenskräddaren Gustaf Bohm var och hur många uppteckningar Otto Andersson gjorde! Den digitala utgåvan av Finlands svenska folkdiktning har nämligen lanserats på adressen www.sls.fi/folkdiktning.

Finlands svenska folkdiktning är ett sammelverk som består av 21 volymer äldre finlandssvensk folktradition, och verket innehåller alla folkloristiska materialtyper som har samlats in i slutet av 1800-talet och kring sekelskiftet 1900. Den första digitaliserade volymen omfattar de äldre dansmelodierna och nu kan alla intresserade lyssna på och skriva ut 1100 menuetter, polskor och polonäser via webbplatsen. Dessutom kan man ta del av en massa information om spelmän, upptecknare och den finlandssvenska spelmanstraditionen överlag.

 

Projektet är en storsatsning inom Svenska litteratusällskapet och på sikt kommer webbplatsen att byggas på med mer musik- och vismaterial, men också uppteckningar av andra folkloristiska genrer.

www.sls.fi/folkdiktning