Malin Storbjörk fick pris för körarbete med ungdomar

01.11.2010 kl. 11:33

Malin Storbjörk från Kronoby har tilldelats dirigentpriset ut Kurt-Erik Långbackas fond inom Finlands svenska sång- och musikförbund.  Priset delas ut vartannat år och prissumman är 1000 euro.  


Prismotiveringen lyder:
Genom sin ledarprofil och sitt inkluderande dirigentskap har Malin Storbjörk förverkligat sina musikaliska visioner inom olika genrer i Svenskfinland. Hennes förmåga att fördomsfritt lotsa de unga in i körsångens olika schatteringar har bidragit till att sätta sångens olika ansikten på den musikaliska agendan i vårt musiklandskap. Ett strålande exempel på detta utgör hennes verksamhet inom skolans ram i Kronoby.
 


Malin Storbjörk (1973-) är utbildad musikmagister från Sibelius-Akademin år 2000, och hon är violinist och sångare. Malin har lett körer sedan 16-årsåldern, bland annat His Master´s Noise, Wegeliuskören, Amigo Choral samt Betaniakören. Erfarenhet av musikaler och musikteater har Malin från sin tid i Helsingfors på både stadsteatern och Svenska Teatern där hon jobbat som korrepetitor samt sångare på scenen i flera produktioner. Malin arbetar dagligen med ungdomar i sitt jobb som musiklärare i Kronoby gymnasium, där hon infört systemet med musikperioder. Hon trivs lika bra med sin skolkör på 140 personer som sitt arbete med diverse mindre sångensembler. Viktigt för Malin är att få pojkar engagerade. Det har hon lyckats med bland annat i ensemblen med sex pojkar och fem flickor, Almost a Dozen.
 

Foto: Alexandra Sandbäck